Despre noi

Biserica baptistă Bethel Kapfenberg

Biserica din Kapfenberg isi are inceputul in orasul Bruck an der Mur. Prin providenţa lui Dumnezeu şi colaborarea fostei Biserici 2 din Viena, respectiv al pastorului Samuel Costea s-a format aceasta biserică. Surprinzător a fost pentru fraţii austrieci pentru că până la înfiinţarea celorlalte biserici, cu excepţia celor din Grein toate s-au format în localurile cultice ale bisericilor austriece. Dar începând cu cei din Bruck si Krems, comunităţile s-au format în oraşe în care Uniunea austriacă nu au avut nici o biserică şi a creat o surpriză plăcută observând cum aceasta comunitate se formează şi se dezvoltă pe un tărâm complet nou.

Biserica Kapfenberg. Istoricul redactat de Simona Scurt 2007. Biserica este situata într-un oraş frumos de munte, cu aer curat, aproape de pârtia de săniuş şi schi. Au început în septembrie 2000, cu patru familii, fără să ştie dacă vor primi sau nu ajutor din alta parte. Ei au îndrăznit lucruri mari cu Domnul şi anume au închiriat un local care l-au amenajat frumos. Este cea mai tânără biserică, dar probabil şi cea mai dinamica Biserica din Austria. Biserica se bucura de pastor, comitet, cor, orchestră, fanfară, grupa de copii şi acum şi adolescenţi. O Biserica orientată pe scopurile noului Testament, o biserică unde aproape toţi şi-au găsit cel puţin două, trei sau poate mai multe daruri de slujire şi o sferă conform darurilor de implicare.

Ceea ce putem relata de la începuturile credincioşilor în aceasta zona este ca primii baptiştii care s-au stabilit atunci în zona Bruck-ului, au fost Mircea Iuraş şi Simeon Mureşan (actualmente stabilit în America). Aceştia, alături de alţi credincioşi penticostali, au amenajat prima biserică evanghelică română în beciul hotelului Banhof din Bruck. “În fiecare seară era rugăciune şi mult har” ne mărturiseşte fratele nostru Mircea. Vestea că există o biserică de pocăiţi în zona s-a extins repede. Cum de asemenea s-a aflat şi că între timp, aproximativ luna August, ’90, la Mürzzuschlag se mai întemeiase o altă biserică de pocăiţi, unde fraţi noştri baptişti Valer Gorun, Ionică Mealha şi Jon Botoroagă slujeau cu tot devotamentul. Biserica închiriată aici era a fraţilor penticostali austrieci, iar programul funcţiona după tradiţia dânşilor. Lucrul acesta nu a deranjat pe nimeni, erau cu toţii uniţi în acelaşi Duh şi conduşi de acelaşi Domn şi Mântuitor Isus Christos. Aici la Mürzzuschlag exista doar program de după amiază, aşa că fraţii baptişti de aici făceau vizite permanente la Viena şi la Bruck. Câţiva dintre ei datorită locului de muncă s-au transferat definitiv în Bruck ca şi membri. Aici, fiind mai aproape unii de alţii aveau să constate curând absenţa unei manifestări specifice crezului nostru baptist. După câţiva anii, aproximativ anul 1998, au realizat că sunt destul de mulţi şi că ar fi chiar posibil să formeze o biserică baptistă în zonă. Bineînţeles că acesta nu a fost doar un gând apărut pe moment, ci o dorinţă puternică purtată în fiecare din ei ani de-a rândul. Familia Botoroaga care vizita uneori Biserica Baptistă din Viena, a adus la un moment dat din partea acesteia o invitaţie oficială la Sărbătoarea Roadelor. Ea era destinată tuturor baptiştilor din zona Bruck-ului, şi urma să aibă loc pe data de 11 Octombrie ’98. Acestei invitaţii i-a fost anexată şi o scrisoare din partea fratelui Samuel Costea din Viena, în care dânsul propunea pentru după-masa acelei zile chiar o mini-conferinţă cu următoarele obiective:

  1. Reevaluarea lucrării române în Austria
  2. Definirea statutului de Comunitate a credincioşilor români baptişti
  3. Conceperea unui plan de orientare
  4. Propuneri diverse în vederea extinderii lucrării baptiste

Aşa că, duminica din 11.10.98, un grup de fraţi baptişti împreună cu familiile lor s-au întâlnit pentru plecarea la Viena. Aici după terminarea programului şi servirea mesei, având ca şi coordonatori pe fratele Samuel Costea şi comitetul bisericii, au trecut la analizarea nevoii, dar şi a perspectivelor existente de-a forma o biserică baptistă în Bruck. Discuţiile au convers în aceeaşi direcţie, cu toţii arătând o deosebită preocupare faţă de acest obiectiv.

O săptămână mai târziu, cei din Viena s-au întâlnit la Kafenberg în casa fratelui Stelian Pătălău, unde fratele Samuel a propus celor prezenţi, înfiinţarea bisericii fără să mai aştepte până după sărbători. Argumentele aduse în sprijinul acestei propuneri, au fost primite cu mare entuziasm. Şi nu puţin surprins a fost fratele Samuel Costea când i-a auzit pe fraţi spunând după ce au cântat cântarea „Ce împărtăşire, ce bucurie, când mă las pe braţul Domnului”, că n-au mai cântat cântările Sionului de cel puţin 7 ani de zile. Bineînţeles că o astfel de mărturisire şi altele care au avut loc atunci, ca de exemplu dorul după Studiul Biblic aşa cum l-au învăţat de la înaintaşii lor sau dorinţa de-a împărtăşi Evanghelia aşa cum au primit-o şi dânşii, a accentuat şi mai mult nevoia unei manifestări creştine baptiste în zonă. Aşa că, în următoarea duminică fratele Nicu Khise a anunţat public de la amvonul bisericii penticostale din Kapfenberg, despre decizia fraţilor baptişti de-a forma o nouă biserică. Durerea a fost mare deoarece relaţiile frăţeşti sunt în primul rând fundamentate în credinţa în Cristos şi apoi în conceptele confesionale. Şi apoi şi datorită faptului că majoritatea baptiştilor erau fie în comitetul biserici penticostale, fie în lucrarea cu copii şi tinerii, fie în alte lucrări de bază ale comunităţi. Aşa că, pe data de 29 Noiembrie 1998 în baza hotărârii grupului de iniţiativa (….) s-a constituit Biserica Baptistă Română din Bruck/ Kapfenberg.

Aceasta fiind biserică-fiică celei din Viena II, avea ca obiectiv pe viitor, să devină biserică de sine stătătoare conform statutului Uniunii Baptiste Austriece. Pe 31 Ianuarie 1999 a avut loc inaugurarea Biserici Baptiste Emanuel unde invitaţii principali au fost fratele Samuel Costea, fratele Nicolae Gheorghiţă şi corul bisericii din Viena. După bucuria şi entuziasmul unui noi început, credincioşii aveau să constate curând că, deşi aveau aceeaşi învăţătură şi aceleaşi practici, omogenizarea şi armonizarea deplină necesită un deosebit efort, rugăciune, multa smerenie şi conştienta deplină că “unirea” o dă Dumnezeu doar celor care se pleacă sub crucea Lui, acceptă să discute divergenţele şi sunt gata să-L urmeze indiferent de preţ.

În urmă cu trei ani, biserica noastră a devenit “Biserica de sine-stătătoare” cu personalitate juridică. Acum se bucură de drepturi depline aici în Austria şi poartă numele de Biserica Baptistă Betel, în timp ce fratele pastor Samuel Costea continuă să ne slujească cu bucurie chiar şi astăzi. Dânsul a fost propus şi votat ca şi pastor al bisericii, iar fratele Goron Valer, şi la scurt timp după el, fratele Mealha Ioan, au fost aleşi şi ordinaţi ca şi prezbiteri. În tot acest timp, biserica s-a concentrat asupra creşterii şi maturizării spirituale. Au avut loc multe primiri de membrii, diferite căsătorii religioase, evenimente speciale, precum botezuri, întruniri şi sărbători, părtăşii “Agape” la masa Domnului, diverse oportunităţi de evanghelizare, consolidare şi într-ajutorare. Astăzi ne bucurăm de o mulțime de lucrători şi lucrări precum: structuri organizatorice solide, grupuri de rugăciune şi de studiu biblic, slujire în cor, orchestră, fanfară, lucrări de tineret şi copii. De asemenea, ni s-au oferit ocazii de mărturisire a Domnului prin cor fanfară şi orchestră chiar în locurile publice ale oraşului. Cu toate acestea, în ultima vreme am simţit cu toţi nevoia de a depăşi această perioadă de “echipare şi consolidare”, şi de-a ieşi “în afara” într-un mod mai deplin. Ca urmare s-a insistat atât asupra întâlnirilor ecumenice de părtăşie în rugăciune şi cântare, cu alţi fraţi din alte biserici, atât tradiţionale cât şi cele evanghelice, precum şi asupra programelor în limbă germană, sperând să găsim astfel o uşă deschisă pentru evanghelizarea zonei.

În momentul de faţă căutam să ne redefinim scopul ca biserică “din diaspora”. Întrebările care ne frământă şi la care ne străduim să le dăm un răspuns biblic, sunt: Care este rostul şi scopul nostru spiritual în acest context istoric? Şi, de ce a îngăduit Dumnezeu să existe o diasporă românească creştină în Europa secularizată?” Suntem, conştienţi că de modul în care majoritatea membrilor vor răspunde la aceasta întrebare va depinde direcţia şi dinamica pe care biserica o va avea. Dorim ca Dumnezeu să călăuzească credincioşii să urce pe cele mai înalte piscuri, încât trecătorul peregrin să-şi găsească împlinirea în aceasta comunitate şi să poată declara cu bucurie” Misiune împlinită.” Istoricul bisericii, prezenţa mărturiei baptiste în zonă ne-a creat frumoasa oportunitate să sărbătorim 10 ani de la începuturile prezenţei baptiste. Aşa că, într-o sărbătoare unde sala a fost arhiplină cu bucurie şi mulţumire am sărbătorit un deceniu de prezenţă baptistă în zonă. Am avut oaspeţi din partea conducerii uniunii austriece, la fel am avut pe fratele Chiforeanu din Timişoara. Printr-un video-clip am retrăit acele momente frumoase de la înfiinţare şi după ce am vizionat cele mai importante amintiri ale bisericii, l-am înălţat pe Dumnezeu care ne-a cinstit cu binecuvântările Lui, şi am avut vremi de pace, roade şi binecuvântări cereşti.

De asemenea, dorim să scriem o “istorie autentică” aici printre aceste “neamuri”, şi vrem s-o facem într-un mod care să-i facă cinste Mântuitorului nostru drag şi să facem cinste şi neamului nostru român.